Hrad Kost

HISTORICKÁ PAMÁTKA

Rezervujte ubytování na tel.:
+420 412 554 286
Rezervace ubytování online.

Dějiny rodu Kinských

Hrad Kost patří stejně jako zámek Chlumec nad Cidlinou bratrům Giovannimu a Piovi Kinským. Trvale bydlí v Itálii a na své panství v Čechách přijíždějí jednou či dvakrát do měsíce. To však stačí na to, aby jejich majetek vzkvétal. V České republice funguje společnost Kinský dal Borgo, která veškerý jejich zdejší majetek spravuje. Jak se jí to daří můžete ostatně posoudit sami při prohlídkách památek.

Šlechtic intelektuál a humorista

Norbert Kinský, kterému dodnes na zámku v Chlumci neřeknou jinak než „pane hrabě“, umí být intelektuálně vážný i příjemně humorný. O prvním svědčí jeho už takřka slavný výrok: „Necítím se být majitelem, ale jen správcem rodového majetku. Majetek rodu je něco, co neslouží výhradně nám: je to majetek, který svěřil národ naší rodině, aby s ním nakládala ne pouze ke svému prospěchu, ale i k prospěchu celého národa.“ O jeho veselé povaze zase vypovídá krátké pozastavení nad starobylými obrazy: „To snad není možné, že jsme měli v rodině takové ,opičáky´!“ :)

Slavní příbuzní

Dnešní majitelé Kosti Giovanni a Pio Kinští jsou bratranci ministra zahraničí Karla Schwarzenberka. Jejich otec Norbert Kinský, zmíněný pan hrabě se smyslem pro filozofii i humor, měl totiž stejnou matku jako Karel ze Schwarzenberka starší. Vdova po Schwarzenberkovi hraběnka Eleonora Clam-Gallasová, která již měla z prvního manželství dvě děti – Karla a Františka, si roku 1921 vzala Zdenka Radslava Kinského. V březnu roku 1924 se jim narodil malý Norbert. Ačkoli od vyhlášení Československé republiky feudální šlechtické tituly neplatily, bývalá aristokracie se u běžných lidí s nemodrou krví těšila obdivu. Noblesa a vážnost Kinským zůstala a bývali si mohli žít šťastně až do smrti. Jenže přišla válka a pak komunisti.

„Bůh, čest, vlast!“

Úctyhodné rodinné heslo si Kinští předávají z generace na generaci po staletí. Po Mnichovském kongresu odevzdal Zdenko Radslav Kinský – stejně jako všichni příslušníci české historické šlechty – prezidentu republiky Háchovi deklaraci proti okupaci republiky. Za války Norbert prokázal, že mu v žilách koluje krev nejen modrá, ale také neohrožená a statečná. Z nucených prací, na které byl poslán do Německa, se mu na kole podařilo uprchnout zpět do Čech. Když válka skončila, zasnoubil se s Annou Marií dal Borgo-Netolitzkou a získal tak nejen půvabnou nevěstu, ale i hrad Kost jako věno. Ani tento pár však nečekalo „štěstí ž do smrti“. Pohádku zamilovaných ukončil nástup komunismu.

Z Chlumce do Itálie – a nikdy zpět

Když byla v Česku 25. února 1948 nastolena komunistická diktatura, Zdenko Radslav pochopil, že hádat se s „vůlí lidu“ nemá smysl. Sám nabídl svůj majetek státu a na oplátku chtěl jediné – povolení, že bude moci s rodinou bydlet a hospodařit v Oboře. Jacísi úředníci mu to slíbili, ale u toho zůstalo. Kinští byli zařazeni mezi třídní nepřátel a když se vydali do Itálie na svatbu svého syna Norberta, zabrali jim komunisti veškeré jmění. Do vlasti se již nevrátili. Na znovunavrácení majetku si museli Kinští počkat přes čtyřicet let. Restituentem se stal nejstarší syn Norbert Kinský, avšak ani to se neobešlo bez problémů. Patřil totiž do řádu Maltézských rytířů a těm nebylo dovoleno vlastnit nemovitosti. Naštěstí Norbert zastával vysokou funkci, něco jako tehdejší ministr vnitra, a tak se znal se samotným papežem. Právě on musel restituci povolit.

Ohlédnutí v historii

Nejen novodobá historie Kinských je zajímavá. Sáhodlouhé dějiny starobylého šlechtického rodu, jež se datují od 13. století, jsou plné dramatických zvratů, vzestupů, úspěchů, neuvěřitelných příběhů i úpadku. Oldřich Kinský byl jeden z těch, kteří za pražské defenestrace vyhazovali z oken císařovy úředníky. Tento akt protestantů v podstatě znamenal začátek třicetileté války. Přitom Oldřichův bratr Vilém byl velkým přívržencem katolíka Albrechta z Valdštejna. Rodina Kinských si velmi oblíbila lovy a koně. Oktavián Kinský stál při zrodu Velké pardubické. První dostih v Čechách byl uspořádán v Chlumci nad Cidlinou jen devět let poté, co se prvně jelo ve slavném Liverpoolu. O někdejším lesku a slávě rodu však asi nejvíc svědčí samotná Karlova Koruna v Chlumci. Zámek, který byl po staletí domovem rodiny, je pojmenován podle císaře Karla VI., jenž se obtěžoval poctít jej svou návštěvou.